Hordaland Seilkrets

Førebels rapport frå segltinget

Førebels rapport frå segltinget

Les oppsummering frå Norges Seilforbund sitt ting på Gardemoen i helga.


Les meir...

Talentseminar med Olympiatoppen

Talentseminar med Olympiatoppen

Mandag 8. april inviterer Olympiatoppen Vest til talentseminar på Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7, fra kl 16.00-19.30. Espen Tønnesen og Frode Moen tar opp viktige teamer vedrørende utvikling av unge utøvere.


Les meir...

Klubbkveld: Norge om babord

Klubbkveld: Norge om babord

Onsdag 6.mars kl 1900 får Askøy Seilforening besøk av Magne Klann som vil halda foredraget “Norge om babord”. Å seile jolle fra Nordkapp til Lindesnes. Jeg hadde ingen god grunn, annet enn å si: «Fordi det er mulig».


Les meir...

Dommarkurs på Askøy

Dommarkurs på Askøy

Askøy seilforening inviterer til Dommerkurs i uke 10 og 11. Kurset dekker den teoretiske delen av fagplan for Dommerutdanning i seiling.


Les meir...

Dommerkurs U35

Dommerkurs U35

Norges Seilforbund inviterer til Dommerkurs i Bergen 1.-3. mars. Kurset er en del av NSF sin satsning for å få flere funksjonærer mellom 16 og 35 år, og det er en øvre aldersgrense på 35 år.


Les meir...

Folksomt på seilkro om sikkerhet

Folksomt på seilkro om sikkerhet

Ca 40 personer var fremmøtt for å høre Roy K Hansen foredrag og erfaring fra egen seilas og diverse avholdte kurs. Det var et engasjert publikum og der var utallige spørsmål og erfaringsutveksling.


Les meir...

Seilkro: Skottland rundt på 80 minutter

Seilkro: Skottland rundt på 80 minutter

Tysdag 12. februar 2019 frå 19:00 til 21:00 i Bergens Seilforening blir det temakveld om seiling til Skottland. Hvorfor ikke planlegge neste ferieseilas til Skottland, vårt naboland i vest?


Les meir...

HSK Årsmøte 6. februar

HSK Årsmøte 6. februar

Hordaland Seilkrets sitt årsmøte ble avholdt onsdag 6. februar kl 19:00 i Askøy Seilforening lokaler. Morten Ivarson frå Olympiatoppen orienterte om Olympiatoppen sitt arbeid i Bergen og Hordaland. Ellers var årsmøtet prega av semje og lite debatt mellom dei 12 frammøtte. Styret med Harald Thomsen, Alice Syslak og Espen Børresen tok alle attval.


Les meir...

Bli med på Ynglingkurs

Bli med på Ynglingkurs

Askøy Seilforening trenger flere seilere til Yngling, og starter opp med kurs hver torsdag fremover med oppstart allerede førstkommende torsdag 10 januar fra kl 1800-2000. Unge som gamle 14 år og oppover (vi har personer som er passert 50 +) som seiler yngling. Kurset er GRATIS ingen påmelding møt opp i Askøy Seilforening.


Les meir...

Seilforeningenes havplast policy

Seilforeningenes havplast policy

Seilforeningenes forbruk av tau og lodd innkapslet i plast antyder at seilforeningene i Hordaland Seilkrets er en aktør innen forurensning av havet vårt.


Les meir...

Terminlista for 2019 er publisert

Terminlista for 2019 er publisert

Førebels terminliste for 2019 er no publisert.


Les meir...

Invitasjon til treningssamlinger med HSK Sailing Team

Invitasjon til treningssamlinger med HSK Sailing Team

Hordaland Seilkrets (HSK) opprettet på seilkretstinget i 2015 et seilteam for ungdom som vil satse på seilsporten nasjonalt og internasjonalt.


Les meir...

Kandidater til NSFs styre og tingvalgte komiteer

Kandidater til NSFs styre og tingvalgte komiteer

Styret i HSK ønsker at Hordaland blir representert i styret og andre organer innen NSF og ønsker å samordne eventuelle kandidater. Vi ber derfor om at dere sender forslag til kandidater til styret i HSK, slik at vi kan sende en samlet «Valgliste».


Les meir...

Inkluderingsmidler for funksjonshemmede

Inkluderingsmidler for funksjonshemmede

Hordaland idrettskrets har som en del av sitt rammetilskudd fra Hordaland fylkeskommune i 2018, øremerket kr. 250.000 til idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse.


Les meir...

Refusjonsskjema for arrangement

Refusjonsskjema for arrangement

Søknadsskjema som klubbene skal bruke når de søker refusjon er nå publisert som en excellfil.


Les meir...

Marin forsøpling

Marin forsøpling

Hordaland Seilkrets er med og tar ansvar for å redusere effektene av den marine forsøplingen vi ser i våre fjorder og på strendene. Les om hvordan du kan bidra til et renere miljø som vi kan seile i.


Les meir...

Kontakt oss! Her finn du kontaktinfo til styret og utvalsleiarane. Les meir...