Hordaland Seilkrets

HSK Årsmøte 6. februar

HSK Årsmøte 6. februar

Hordaland Seilkrets sitt årsmøte blir avholdt onsdag 6. februar kl 19:00 i Askøy Seilforening lokaler.


Les meir...

Bli med på Ynglingkurs

Bli med på Ynglingkurs

Askøy Seilforening trenger flere seilere til Yngling, og starter opp med kurs hver torsdag fremover med oppstart allerede førstkommende torsdag 10 januar fra kl 1800-2000. Unge som gamle 14 år og oppover (vi har personer som er passert 50 +) som seiler yngling. Kurset er GRATIS ingen påmelding møt opp i Askøy Seilforening.


Les meir...

Kurs: forbundsdommer – regattasjef

Kurs: forbundsdommer – regattasjef

Norges Seilforbund, med Hordaland Seilkrets som teknisk arrangør, har gleden av å invitere til kurs for dommere og arrangører på nivå III i Bergen. Planlagt tidsprogram er lørdag og søndag 2. & 3. februar 2019.


Les meir...

Bli med på Neglespretten!

Bli med på Neglespretten!

Velkommen til en av vinterens største seilbegivenheter i Bergen.


Les meir...

Seilforeningenes havplast policy

Seilforeningenes havplast policy

Seilforeningenes forbruk av tau og lodd innkapslet i plast antyder at seilforeningene i Hordaland Seilkrets er en aktør innen forurensning av havet vårt.


Les meir...

Terminlista for 2019 er publisert

Terminlista for 2019 er publisert

Førebels terminliste for 2019 er no publisert.


Les meir...

Innsending av årsrapporter

Innsending av årsrapporter

Hordaland Seilkrets ber foreningene sende inn årsrapport til HSK sin årsmelding.


Les meir...

Seglkro med Are Wig

Seglkro med Are Wig

Høyr Are Wiig fortelja sin dramatiske historie frå Golden Globe Race. Tysdag 4. desember 2018 klokka frå 19:00 til 22:00 i Bergens Seilforening.


Les meir...

Invitasjon til treningssamlinger med HSK Sailing Team

Invitasjon til treningssamlinger med HSK Sailing Team

Hordaland Seilkrets (HSK) opprettet på seilkretstinget i 2015 et seilteam for ungdom som vil satse på seilsporten nasjonalt og internasjonalt.


Les meir...

Terminlistemøte torsdag 25. oktober klokka 1900

Terminlistemøte torsdag 25. oktober klokka 1900

Det blir terminlistemøte i Bergens Seilforening torsdag 25. oktober klokka 1900.


Les meir...

Snakkast på fjorden!

Snakkast på fjorden!

Sumaren er her. No seglar me! Det er regatta og trening kvar einaste vekedag. Sjå video og opplev stemninga på mandagsregatta hos Milde Båtlag på Fanafjorden.


Les meir...

Kandidater til NSFs styre og tingvalgte komiteer

Kandidater til NSFs styre og tingvalgte komiteer

Styret i HSK ønsker at Hordaland blir representert i styret og andre organer innen NSF og ønsker å samordne eventuelle kandidater. Vi ber derfor om at dere sender forslag til kandidater til styret i HSK, slik at vi kan sende en samlet «Valgliste».


Les meir...

Inkluderingsmidler for funksjonshemmede

Inkluderingsmidler for funksjonshemmede

Hordaland idrettskrets har som en del av sitt rammetilskudd fra Hordaland fylkeskommune i 2018, øremerket kr. 250.000 til idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse.


Les meir...

Milde Båtlag fyller 90 år

Milde Båtlag fyller 90 år

Milde Båtlag vart stifta på Milde våren 1928. Hordaland Seilkrets gratulerer laget med jubileet og ynskjer lukke til med årets Oselvar-NM og jubileumsfesten i Mildenaustet laurdag 11. august.


Les meir...

Refusjonsskjema for arrangement

Refusjonsskjema for arrangement

Søknadsskjema som klubbene skal bruke når de søker refusjon er nå publisert som en excellfil.


Les meir...

Marin forsøpling

Marin forsøpling

Hordaland Seilkrets er med og tar ansvar for å redusere effektene av den marine forsøplingen vi ser i våre fjorder og på strendene. Les om hvordan du kan bidra til et renere miljø som vi kan seile i.


Les meir...

Kontakt oss! Her finn du kontaktinfo til styret og utvalsleiarane. Les meir...